Trang chủ Yêu thích
Tel:0839209888 Chat online Cửa hàng tích điểm
Challenges to win awards

Đăng nhập Lượng giao dịch của bạn:0$ Tổng số người tham gia:2825人 Bạn đã hoàn thành 0 nhiệm vụ Quy tắc hoạt động

Cơ bản
Tiền trải nghiệm $50

Lượng giao dịch:$50,000

Sơ cấp
Tiền trải nghiệm $150

Lượng giao dịch:$100,000

Trung cấp
Tiền trải nghiệm $300 + TiVi LED

Lượng giao dịch:$300,000

Cao cấp
Tiền thưởng $500 + Máy điều hòa

Lượng giao dịch:$600,000

Đỉnh cấp
Tiền thưởng $1000 + ipad air2 64g

Lượng giao dịch:$900,000

Vương miện
Tiền thưởng $1500 + iphone6s plus 64g

Lượng giao dịch:$1,200,000

Quy tắc hoạt động


1.Chỉ dành cho tài khoản Pro, lượng giao dịch của tài khoản Oce không cộng vào.

2.Lần đầu tham gia phải kích hoạt nhiệm vụ đã, nếu không sẽ không được tính lượng giao dịch.

3.Tiền trải nghiệm có thể sử dụng giao dịch và có thể rút ra phần lãi, tiền gốc không được rút về.

4.Tiền thưởng sẽ cập nhật vào tài khoản giao dịch trong vòng 3 ngày làm việc, có thể sử dụng giao dịch hoặc rút về.

5.Phần thưởng hiện vật sẽ gửi ra trong vòng 5 ngày làm việc.

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.